Pracownia oferuje szeroki zakres usług projektowych w obszarze wnętrz i architektury.

WNĘTRZA – ZAKRESY OPRACOWAŃ

wariant i

PROJEKT UKŁADU FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEGO
przeprowadzamy analizę waszych potrzeb funkcjonalnych i ergonomicznych.
na ich podstawie powstają trzy koncepcje układu ścian z rozmieszczeniem mebli i sanitariatów.
nad właściwym układem pracujemy do momentu ostatecznej waszej akceptacji.
wybrany układ funkcjonalno-przestrzenny przekazujemy na rzucie z niezbędnymi wymiarami i opisami.

wariant ii

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ
przeprowadzamy analizę waszych upodobań i indywidualnych potrzeb. w ten sposób powstają założenia projektowe.
na ich podstawie i w oparciu o opracowany w wariancie I układ funkcjonalno-przestrzenny
powstaje projekt aranżacji wnętrz przedstawiony w formie foto-realistycznej wizualizacji 3d.
w razie potrzeby nanosimy poprawki wg wspólnych ustaleń.
ten wariant nie zawiera dokumentacji projektowej.

wariant iii

KOMPLEKSOWY PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ
ten wariant zawiera wariant i – projekt układu funkcjonalno-przestrzennego,
wariant ii – projekt aranżacji wnętrz z foto-realistyczną wizualizacją 3D oraz pełną dokumentacją techniczną projektu dla podwykonawców
wraz z wykazem wszelkich materiałów i elementów wyposażenia wykorzystane w projekcie.

wariant iv

kompleksowy projekt aranżacji wnętrz z nadzorem autorskim pełnym lub ograniczonym.

wariant V

PROJEKT ZDALNY
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zdalnej pracy z klientami przebywającymi w dowolnym miejscu.
W ramach “projektu na odległość” przeprowadzamy pełen, kompletny proces projektowy.
Jedyną różnicą w stosunku do projektu realizowanego lokalnie jest sposób komunikacji z inwestorem –
bezpośrednie spotkania zastępowane są komunikacją za pomocą dostępnych mediów (telefon, e-mail, spotkania on-line).

ARCHITEKTURA – INDYWIDUALNE PROJEKTY DOMÓW :

wariant I

PROJEKT KONCEPCYJNY
projekt zaczynamy od poznania potrzeb i oczekiwań inwestora. oceniamy możliwości jakie daje nam konkretna lokalizacja.
sprawdzamy zapisy Miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzji o warunkach zabudowy.
przeprowadzamy szczegółową analizę układu funkcjonalnego przyszłego domu pod kątem państwa preferencji i upodobań.
Na podstawie pozyskanej wiedzy projektujemy koncepcję bryły budynku i zagospodarowania terenu.
po prezentacji projektu w formie foto-realistycznej wizualizacji 3d omawiamy uwagi i udoskonalamy projekt
do momentu ostatecznej waszej akceptacji.
następnie projekt zostaje uzupełniony o rzuty i rysunki elewacji niezbędne do dalszej pracy nad projektem budowlanym.

wariant II

PROJEKT KOMPLEKSOWY W PROCESIE WIELOETAPOWEJ WSPÓŁPRACY
Wypracowana w wariancie I koncepcja zostaje uzupełniona o szereg informacji technicznych.
przy współpracy z konstruktorem oraz projektantami instalacji powstaje projekt budowlano-wykonawczy obejmujący szczegółową dokumentację
oraz wszelkie wymagane prawem dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.